среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachety PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego poza wyjątkowymi wypadkami.

Stawianie plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do urzędu prócz kilku wypadków.

Ploty z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do budowy balustrady plastykowe na plot i furtę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane sztachetki PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak przewidywane ogrodzenie z PCV na plot i bramkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий